sunnuntai 9. joulukuuta 2007

Lite hurriperspektiv på höstmötet

Under den gångna helgen samlades en hänförd skara ungdomar i Korso, Vanda, för Gröna ungas och studerandes förbunds (ViNO) höstmöte. Mötet klubbades till stor del igenom i rask takt. En handfull angelägenheter utmynnade i debatt, likaså fördes det lite längre diskussioner om personvalen.

Helgens mer informella stunder gav tillfälle att föra diskussioner i mindre grupper om att utveckla den svenskspråkiga verksamheten, som i nuläget är praktiskt taget obefintlig. Intresse finns åtminstone i Åbo och i Helsingfors. Som i alla föreningar är problematiken även i detta avseende att det är svårt att ordna någon verksamhet utan ett tillräckligt antal engagerade medlemmar, samtidigt är det svårt att värva medlemmar utan någon synlig verksamhet. Vår största utmaning är att göra ViNO till ett trovärdigt alternativ för ungdomar som vill aktivera sig politiskt och uttryckligen på svenska. En bra början vore att se till att det finns tryckt material och webbsidor på svenska. Jag ställer mig optimistiskt till att vi lyckas få en positiv förändring på det rådande nolläget.

ViNO:s ordförande anno 2008 heter Heikki Korpela och Laura Nordström. En bekymrad delegat framförde under ordförandekandidaternas paneldebatt en fråga på svenska om de respektive kandidaternas kunskaper i svenska och benägenhet att besvara mediaspörsmål på svenska. Korpela svarade ärligt att han gärna låter någon annan sköta om denna del av verksamheten, Nordström däremot klarade galant av utmaningen och övertygade oss om att ViNO kommar att ligga bra till i hennes händer. Även i styrelsen finns åtminstone en medlem som felfritt uttalar sig på svenska, nämligen Kerttu Hakala som även hon lyste i paneldebatten. De andra styrelsemedlemmarnas svenskakunskaper har undertecknad tyvärr ingen insikt i.

Frågan om förbundets namn och förkortning togs i korthet upp på slutrakan. I enlighet med kommunikationsarbetsgruppens förslag fastslog höstmötet att Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto på svenska heter Gröna ungas och studerandes förbund. Jag skulle kanske föredra att tillfoga ett ”de” i början på namnet, men jag tror att jag förlorat mitt omdöme då jag funderat igenom det här och inte längre förmår säga vad som låter rätt och vad som låter fel. Rätt trivialt visserligen. Å andra sidan är detta lite problematiskt, för jag tycker att (de) Gröna ungas och studerandes förbund i vilket fall som helst låter mycket klumpigare än Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto. Hur skulle Förbundet Gröna unga och stunderande låta? Angående förkortningen har jag nog personligen alltid använt ViNO i såväl nordiska som europeiska sammanhang.

ViNO:s höstmöte bjöd inte på några större överraskningar. Eftersom mötet denna gång hölls i huvudstadsregionen (vilket man kanske inte riktigt ville tro då man såg på omgivningen runt Rudolf Steiner -skolan i Vanda) valde en stor del av delegaterna (inklusive undertecknad) att tillbringa natten i sin egen säng i stället för att släpa med sig sovsäck och liggunderlag. Samtidigt fattades givetvis en del av gemenskapskänslan. Men jag klagar inte, det var skönt att sova och duscha hemma och till skillnad från vissa delegater inte lukta gammal sprit och ingrodd fjärt. Tack för mig och grattis till den nya generalsekreteraren, den nya styrelsen och den nya studerandedelegationen!

5 kommenttia:

Amu kirjoitti...

Ofta är det bara om det att man inte vågar tala svenska. Jag hoppas att den börjande styrelsen (också Heikki) är inte rädda. Det bästa sättet att lära sig är att användä språket.

Teo kirjoitti...

Jo, du har helt rätt. Jag förstår fullt ifall Heikki inte gärna talar svenska, han är bra på så mycket annat i stället :) Jag ville inte klandra Heikki, utan snarare påpeka att åtminstone Laura och Kerttu talar bra svenska.

heikkikorpela kirjoitti...

Jehki och jag beslutade snart efter mötet att börja en intensivkurs på svenska. :-D

(En not: jag skrev L i svenska i mina studentsskrivningar. Och studerade ryska på nio år med bra betyg och kan komma ihåg skrivtecken med möda... Jag är inte säkert just nu hur mycket jag borde tro på PISA resultaten. :-D)

Teo kirjoitti...

Att gå på svenskakurs är lönsamt, för då kan man använda sig av det svenska Språkrådets fantastiska då man måste slå upp ord på t.ex. albanska, finska eller spanska. :)

Teo kirjoitti...

EDIT: ... fantastiska lexikon ... (http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html)