lauantai 8. joulukuuta 2007

Joukkoliikenne, maksuton koulutus ja julkiset tilat

Otsikon aiheista on kaavailtu toimintasuunnitelmaan kampanjoita ensi vuodeksi. ViNOn uusien kampanjoiden tarkoitus on tukea nimenomaan paikallistason toimintaa kehittelemällä muun muassa yhteisiä materiaaleja tai materiaalipohjia ja valtakunnallisia teemapäiviä.

Kampanjat valittiin mm. sen mukaan, mikä vinolaisella "kentällä" kuului kiinnostavan tällä hetkellä ihmisiä, mikä vaikuttaa nyt ajankohtaiselta, mikä on eri puolilla maata tärkeää ja/tai mistä on hyvä puhua myös kunnallisvaaleissa. Tällaisia aiheita ovat siis se, että ihmisiä ja ympäristöä paremmin palvelevaa joukkoliikennettä saadaan kehitettyä koko maassa; se, että kaikille voidaan turvata tasa-arvoinen, laadukas, maksuton koulutus; ja se, että kunnissa on sellaisia julkisia, epäkaupallisia tiloja, joiden käyttötarkoituksesta niiden käyttäjät voivat itse päättää.

(Koska ViNO on jo suhteellisen iso järjestö ja eri asioista kiinnostuneita aktiiveja on paljon, toiminta keskittyy toki paljon muuhunkin kuin kampanjoihin. Ja joitain asioita teemme luultavasti ensi vuonna esimerkiksi puolueen kampanjan puitteissa omalla, persoonallisella panoksellamme.)

Huomenna äänestetään järjestölle kaksi puheenjohtajaa, hallitus ja opiskelijavaltuuskunta. Lisäksi toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään huomenna; tänään niistä käytiin lähete- ja työryhmäkeskustelut. Ja lopuksi huomenna keskustellaan periaateohjelmamme uudistamistyöstä, joka käynnistyi tänä keväänä ja valmistuu ensi kevään liittokokoukseen.

Laajemmalle yleisölle ehkä vähemmän kiinnostava, mutta vinolaisille itselleen tärkeä, asia on, että kokouksessa hyväksyttiin kaksi sääntömuutosta. Kumpikin puheenjohtaja valitaan eri vaalilla, jotta voidaan tasapainottaa monien hakijoiden joukosta esimerkiksi alueellisuutta tai sukupuolta; hallitukseen voidaan valita myös 0-4 varajäsentä (numerojärjestyksessä).

Tähän asti liittari on ollut antoisa: on käyty asiallista ja rakentavaa keskustelua, esitetty paljon ideoita ensi vuoden kehittämisestä, ja kuitenkin käsitelty paljon asioita rivakkaan tahtiin. Ns. sosiaalinen puoli on ehkä itseltäni jäänyt vähemmälle verkkoviritysten perässä juostessa ja omia puheenvuoroja valmistellessa. Toivottavasti muut ovat ehtineet keskittyä siihenkin!

3 kommenttia:

Erkki P. kirjoitti...

Sääntömuutos puheenjohtajavaaliin oli hyvä. Tällä kertaa sillä ei tosin ollut vaikutusta vaalin lopputulokseen, sillä valituksi tulivat jo ensimmäisellä äänestyskierroksella kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Ehdokkaiden taustatekijöiden painottamisen mahdollistamisen lisäksi sääntömuutos estää taktikoinnin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Taktikoinnin salliva vaalitapa on epädemokraattinen, sillä vaalitavan läpikotaisen peliteoreettisen tuntemisen ei tule saattaa valitsijoita eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi SYL:n liittokokouksella voisi olla paljonkin opittavaa ViNOn liittarin henkilövalintamenettelyistä.

Simo A kirjoitti...

Puheenjohtajavaali oli tosiaan jännittävä ja jätti kaikin puolin hyvän fiiliksen -- tätä toki edesauttoi erittäin vaikuttava ja kovatasoinen tyrkkykolmikko.

Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki vaalitavat (paitsi arvonta) ovat tavalla tai toisella alttiita taktikoinnille. Kuten valmistelijat sääntömuutosta käsiteltäessä mainitsivat, uudessa kahden erillisvaalin mallissa yksi kiinteä enemmistö voi halutessaan ennalta sopien päättää molemmista puheenjohtajista. Tämän tekniikan mahdolliset käytännön sovellukset jääköön esittelemättä, mutta mitään absoluuttista demokratian taetta ei tästäkään löytynyt :)

martti kirjoitti...

Oli todellakin hiostavan jännittävää kuunnella ääntenlaskentaa ja seurata samanaikaisesti tuloksen kehittymistä valkokankaalta!

Kolme kutkuttavaa kierrosta tuntuivat kestävän ikuisuuksia, vaikka koko homma oli ohi muutamassa minuutissa.

Vaalitavan muutos oli hyvä, ja mielenkiintoisuutta lisäsi erityisesti se, että ensimmäisen kierroksen lopputulos olisi voinut vaikuttaa periaatteessa miten tahansa toiseen ja kolmanteen kierrokseen.